Privacy verklaring

Uw privacy
Wij hechten veel waarde aan het beschermen uw privacy. Om voor u de gewenste offerte te kunnen berekenen en de door u gesloten verzekeringen correct te kunnen verwerken dient u een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens. Uw gegevens zullen voor geen ander doel worden aangewend dan in dit Privacy Statement beschreven.

Statistieken
Wij houden algemene bezoekersstatistieken bij om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers.

Internetsites van derden
Op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden is dit Privacy Statement niet van toepassing.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om dit privacystatement aan te passen of te wijzigen. Het is dus verstandig om periodiek ons privacystatement te checken.